Sanering

Vi utför asbestsanering och PCB-sanering i samband med renovering av badrum, kontorslokaler osv. Självklart erbjuder vi också provtagning av asbest.

Vår utrustning:

• Saneringsutrustning.