Sanering

Vi utför sanering av t.ex. asbest och PCB i samband med renovering av badrum, kontorslokaler osv. Självklart erbjuder vi också provtagning av asbest.

Vår utrustning:

• Saneringsutrustning.